HAMLET SHAKESPEARE

Events

Guerra dels Cent Anys (1337-1453)

1337 - 1453

Vit and Folly (1521) --> Autor: John Heywood

1521

Comença el Teatre Alegòric

1521

El Parlament va aprobar la llei del rei (1534) --> El rei era el Cap Suprem de l'Esglèsia Britànica

1534

S'inicia el gènere del drama històric (1536)

1536

Regnat d'Isabel I (1558-1603) --> Capitalisme Industrial

1558 - 1603

Traducció d'Aristòtil i Sèneca (1559) --> Es començen a traduir les obres d'Aristòtil i les tragèdies de Sèneca

1559

William Shakespeare (1564-1616)

26 april 1564 - 23 April 1616

Ben Jonson (1572-1637) --> El Alquimista

1572 - 1637

The Theater (1576) --> Es construeix el primer teatre per James Burbage (actor-tramoiista)

1576

La Tragèdia Espanyola (1587)--> (Thomas Kyd)

1587

Doctor Faustus (1588) --> Christopher Marlowe

1588

The Swam (1595) --> La companyia Almirante construeix The Swam

1595

Romeu i Julieta (1595)

1595

The Globe (1599)

1599

Hamlet (1601-1602)

1601 - 1602

Jacobo I arriba al poder (1603)

1603

En les obres, el rei és el principal actor

1603

Macbeth (1606)

1606

The Hope (1613)

1613

Carles I arriba al poder (1625)

1625

Les "mascarades" prenen importància

1625

Guerra Civil (1642-1652)

1642 - 1652

Finalitza la època del Teatre Isabelí (1642)

1642