Renaixença Catalana

Events

ROMANTICISME

Approx. 1830 - Approx. 1850

El romanticisme és un movimient cultural nascut en Alemanya el 1790 . És una revolució contra la racionalitat y dóna més importància als sentiments

REALISME

Approx. 1850 - Approx. 1868

El realisme és el corrent artísitc del segle XIX que s'oposa el romanticisme que entén l'art com un reflex de la realitat i es basa en la raó com a únic instrument per a entendre la realitat.

NATURALISME

Approx. 1868 - Approx. 1890

El naturalisme és un moviment literari iniciat a Frància durant la segona meitat del s. XIX. El naturalisme no és només un moviment literari, sinó que pretén ser una concepció de l'home i un mètode per estudiar el seu comportament.

MODERNISME

1892 - 1911

Es produeix a Catalunya entre els anys 1892-1912. Pretén modernitzar la societat catalana mitjançant l'acció cultural dels intelectuals i artistes.El seu objectiu es transformar la cultura catalana de regional i enderrerida a nacional i moderna, exigeix dues coses:
-Ruptura radical amb la cultura oficial espanyola i amb la catalana de la Renaixença,

-Obertura a Europa, s'incorporen idees a la cultura catalana de tot alló que a Euroapa s'identifica amb la modernitat. Reaccionen contra el materialisme i recuperen la tradició individualista (valoren més lo espiritual)

NOUCENTISME

1906 - 1925

El noucentisme és un corrent estètic i filosòfic que es va produir a Catalunya després del modernisme i que està en sintonia amb les noves tendències classicistes de principis del segle XX a Europa. El noucentisme expressa els ideals de la burgesia catalana per tal de reformar la societat i la cultura tot modernitzant-les i equiparant-les al nivell europeu.

AVANTGUARDES

1916 - 1931

Entre les darreries del segle XIX i el primer terç del segle XX es produïren tot un seguit de fets que modificaren l'economia, les relacions socials i, en definitiva, les formes de vida de la humanitat. Totes aquestes transformacions acabarien esclatant amb les guerres mundials i les revolucions socialistes i antiimperialistes, però la societat no tornaria a ser la d'abans. La humanitat del segle XX era molt més dinàmica que la del segle XIX, els canvis es produïen d'una forma molt més ràpida, però l'art i la literatura continuaven ancorades en el passat fins que a l'any 1905 aproximadament, en els ambients urbans europeus culturalment més actius, va aparèixer l'avantguardisme.