Eix Cronològic

Events

La guerra del Francés

1808 - 1814

La formació de l'Estat liberal

1808 - 1868

Restabliment de l'absolutisme

1814 - 1820

El Trienni Liberal

1820 - 1823

Establiment de l'Estat Liberal

1833 - 1840

Primera República

1873 - 1874

La restauració Borbònica

1874 - 1931

Primer congrés Catalanista

1880

Fundació del centre Català

1882

Regència de Maria Cristina (1885-1902)

1885 - 1902

Memorial de Greuges

1885

Mort d'Alfons XII

1885

Creació de la lliga de Catalunya

1887

La exposició universal de Barcelona

1888

Missatge a la Reina Regent

1888

1a Celebració de la Diada del Primer de Maig

1890

Unio Catalanista CNC

1891

Bases de Manresa

1892

El conflicte colonial

1895 - 1898

La guerra de Cuba

1898

La crisi de la Restauració

1899 - 1931

Alfons XIII Rei

1902

Mancomunitat de Catalunya

1914 - 1925

Primera Guerra Mundial

1914 - 1918

Primera vaga general

1916

Dictadura de Primo de Rivera

1923 - 1930

cop d'Estat de Primo de Rivera

1923

La segona República i la Generalitat

1931 - 1936

el Bienni reformista

1931 - 1933

La guerra civil

1936 - 1939

Batalla de l'Ebre

1938

El Franquisme

1939 - 1975

Mort d'Alfons XIII

1941

Admissió d'Espanya a l'ONU

1955

Transcició i democràcia

1975 - 1986

La transició

1975 - 1982

La Constitució

1978

cop d'estat de Tejero

1981