Kunstgeschiedenis 5tbk

Events

Nieuwe tijd

1500 - 1789

industriële revolutie

1750

Amerika onafhankelijk

1783

Franse Revolutie- einde Vorstelijk absolutisme in Frankrijk

1789

Nieuwste tijd

1789 - 1945

congres van Wenen, val van Napoleon

1815

revoluties

1848

WOI

1914 - 1918

Russische Revolutie

1917

beurscrash van Wall Street

1929

WOII – atoombom op Hiroshima en Nagasaki

1940 - 1945

eigen tijd

1945 - 2020

koude oorlog tussen kapitalisme en communisme

1945 - 1991

ontdekking gat in de ozonlaag

1970

val van de Berlijnse Muur

1989

9/11

2001