Untitled timeline

Main

Aktivitet 1

08/01/2012 - 08/31/2012

En panel installeras hos Wikströms VVS konsult för initial bedömning av komfort panelen

Aktivitet 2

08/01/2012 - 09/30/2012

Komfort panelen testas vid olika förhållanden

Aktivitet 3

10/01/2012 - 10/31/2012

Projektering tillsammans med Wallenstam och Wikströms VVS Konsult för installation i Wallenstams lokal.

Aktivitet 4

10/01/2012 - 10/31/2012

Utvärdera lokalens problem med existerande komfort kyla anläggning

Aktivitet 5

10/01/2012 - 10/31/2012

Utvärdera lokalens energi förbrukning med existerande komfort kyla anläggning

Aktivitet 6

11/01/2012 - 11/30/2012

Installation och utvärdering av panelens installationens egenskaper (Optimering av produkten för installatörer)

Aktivitet 7

11/01/2012 - 11/01/2013

Data insamling (pågående)

Aktivitet 8

11/01/2013 - 11/30/2013

Utvärdering av brukarens uppfattning om inomhus klimatet (Kommer att utföras sesongsvis höst,vinter vår och sommar).