Eix Cronologic Historia

Events

Prehistória

200.000 B.C. - 3.000 B.C.

Paleolític

199.999 B.C. - 10.000 B.C.

Neolític

10.000 B.C. - 6.000 B.C.

Edat dels Metalls

6.000 B.C. - 3.000 B.C.

Edat Antiga

3.000 B.C. - 476

Escriptura

3.000 B.C.

Edat Mitjana

476 - 1492

Edat Moderna

1492 - 1789

Edat Contemporanea

1789 - 2016

Historia