los burlaos

Events

Paleolitic

200000 BC - 8000 BC

Neolitic

8000 BC - 4500 BC

Edat dels metalls

4500 BC - 1200 BC

Edat Antiga

3500 bc - 476 ac

invaçio de la ascriptura

Edat Mitjana

476 BC - 1492

comença ala caiguda de roma

Edat Moderna

1492 - 1789

descobriment de america

Edat Contemporània

1789 - 2016

comença ala revolucio francesa