Prehistória i historia

Events

Paleolitic inferior

200000 B.C - 100000 B.C

Prehistoria

200,000 bc - 500 ad

Paleolitic mitja

100000 B.C - 35000 B.C

Paleolitic superior

35000 B.C - 10000 B.C

Neolitic

10000 B.C - 4000 B.C

Naixament de l'agricultura

8000 B.C

Aparicio de la metalurgia

5000 B.C - 4000 B.C

Edat dels metalls

4000 B.C - 500 B.C

Edat antiga

3500 BC - 476 AC

Aparicio del ferro

1200 B.C

Edat Mitjana

476 - 1492

Edat Moderna

1492 - 1789

Edat Contemporanea

1789 - 2016