HISTORIA

Events

Paleolític Inferior

200000 B.C. - 100000 B.C.

Prehistória

200000 B.C - 3500 B.C

Paleolític Mitjà

100000 B.C. - 35000 B.C.

Paleolític Superior

35000 B.C. - 10000 B.C.

Naixement de l'Agricultura

8000 B.C.

Neolític

8000 B.C. - 4000 B.C.

Aparició de la Metalúrgia

4000 B.C.

Edat dels Metalls

4000 B.C. - 500 B.C.

Aparició del Ferro

1200 B.C.