the history line

Events

Paleolític

200000 BC - 8000 BC

Neolític

8000 BC - 4000 BC

Edat dels Metalls

4000 BC - 1200 BC

Edat Antiga

3500 bc - 476 ac

Invenció de l'escriptura

Edat Mitjana

476 - 1492

Comença amb la caiguda de l'imperi romà

Edat Moderna

1492 - 1789

Comença amb el descobriment d'Amèrica

Edat Contemporània

1789 - 2016

Comença amb la revolució francesa