LA PREHISTÒRIA

Events

Paleolític

200000 BC - 10000 BC

Prehistòria

200000 BC - 3500 BC

Neolític

10000 BC - 4000 BC

Edat dels metalls

4.000 BC - 3500 BC

Edat Antiga

3500 bc - 476 ac

Edat Mitjana

476 - 1492

Edat Moderna

1492 - 1789

Edat Contemporànea

1789 - 2016