Prehistòria-Història

Events

PREHISTÒRIA

200000 BC - 3500 BC

Paleolític inferior

200000 BC - 100000 BC

Paleolític Mitjà

99999 BC - 35000 BC

Paleolític Superior

34999 BC - 10000 BC

Neolític

9999 BC - 4000 BC

Edat dels metalls

3999 BC - 3500 BC

Edat antiga

3499 BC - 476

Edat Mitjana

0477 - 1492

Edat Moderna

1493 - 1808

Edat Contemporànea

1493 - 2016