La Història

Events

Prehistòria

200000 BC - 3000 BC

Paleolític

200000 B.C - 10000 B.C

Mesolític

9999 BC - 5000 BC

Neolític

4999 BC - 3000 B.C

Edat Antiga

2999 BC - 476

Història

2999 BC - 2016

Edat Mitjana

0477 - 1453

Edat Moderna

1454 - 1789

Edat Contemporània

1790 - 14 April 2016