la prehistòria

Events

PALEOLÍTIC INFERIOR

200.000 BC - 100.000 BC

PREHISTÒRIA

200.000 BC - 3.500 BC

PALEOLÍTIC MITJÀ

99999 BC - 35.000 BC

PALEOLÍTIC SUPERIOR

34999 BC - 10.000 BC

NEOLÍTIC

9999 BC - 4.000 BC

EDAT DELS METALLS

3999 BC - 3.500 BC

EDAT ANTIGA

3499 BC - 476

1.MESOPOTÀNIA
2.ANTIC EGIPTE
3.ANTIGUITAT CLÀSSICA

EDAT MITJANA

0477 - 1492

1.ALTA EDAT MITJANA
2.BAIXA EDAT MITJANA
3.IMPERI BIZANTÍ

EDAT MODERNA

1493 - 1789

1.ERA DE L'EXPLORACIÓ
2.RENAIXEMENT
3.BARROC

EDAT COTEMPORÀNIA

1790 - 2016
  1. REVOLUCIÓ FRANECESA 2.REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 3.PRIMERA GUERRA MUNDIAL 4.SEGONA GUERRA MUNDIAL 5.GUERRA FREDA