Prehistoria Historia

Events

Paleolític

200000 BC - 8000 BC

Neolític

8000 BC - 3000 BC

Edat dels metalls

3000 BC - 0 DC

Edat Antiga

0 DC - 330 DC

Edat Mitjana

330 DC - 1453 DC

Edat Moderna

1453 DC - 1832 DC

Edat Contemporània

1832 DC - 2016 DC