Prehistòria

Events

Prehistòria

200000 BC - 3000 BC

Paleolític

200000 BC - 8000 BC

Neoític

7999 BC - 5000 BC

Edat del Metalls

5000 BC - 3000 BC

Edat Antiga

2999 BC - 476 ac

Edat Mitjana

0477 - 1492

Edat Moderna

1493 - 1789

Edat Contemporànea

1790 - 14 April 2016