prehistòria

Events

Prehistòria

200000 BC - 3000 BC

Paleolític

35000 BC - 10000 BC

Neolític

8000 BC - 5000 BC

Edat Dels Metalls

4000 BC - 3000 BC

L' edat dels metalls acaba amb l' aparició de l'escriptura

Edat Antiga

1 AC - 476 AC

Edat Mitjana

476 AC - 1492 AC

Edat Moderna

1492 AC - 1808 AC