Prehistoria

Events

PREHISTORIA

200000 BC - 3500 BC

PALEOLÍTIC

35000 BC - 10000 Bc

NEOLÍTIC

9999 BC - 4000 BC

EDAT DELS METALLS

3999 BC - 1200 BC

EDAT ANTIGA

1199 BC - 476 aC

EDAT MITJANA

476 AC - 1492

EDAT MODERNA

1493 - 1789

EDAT CONTEMPORÀNIA

1789 - 2016