prehistòria

Events

paleolític

Approx. 35000 BC - Approx. 10000 BC

neolític

Approx. 9999 BC - Approx. 4000 BC

edat dels metalls

3999 BC - 3000 BC

edat antiga

2999 BC - 476 AC

Edat mitjana

476 AC - 1492 AC

edat moderna

1493 - 1792

edat comtemporània

1793 - 2016