Eix cronològic Estats Units

Events

Abolició de l'esclavatge

1780 - 1804

Elecció de George Washington com a president

1789

Declaració de Drets de la Constitució

1791

Govern Federal es mou a Wasington DC

1800

Guerra contra Gran Bretanya

1812

Elecció d'Abraham Lincoln com a president

1860

Guerra Civil

1861 - 1865

Assassinat de Lincoln

1865

Annex de l'arxipèlag de Hawaii

1898

Primera Guerra Mundial

1914 - 1918

Els EEUU s'uneixen als Aliats

1917

Aprovació del vot de les dones

1920

Caiguda de la borsa de Wall Street

1929

Gran Depressió

1929 - 1932

Atac de Japó contra Pearl Harbour

1941

Bombes nuclears sobre Hiroshima i Nagasaki

1945

Pla Marshall

1947

Guerra Freda

1947 - 1991

Assassinat del president Kennedy

1963

Arribada a la Lluna

1969

Expansió econòmica

1991 - 2001

Invasió de l'Afganistan

2001

Atac terrorista contra les Torres Bessones

2001

Invasió de l'Iraq

2003

Elecció de Barack Obama com a president

2008

Llei de reforma de la cobertura mèdica pública

2010