datamaskinens historie

Events

Datamaskinens historie

1800

her begynner datamaskinen å ta form

Charles Babbage

1821 - 1842

levde fra 26. desember 1791-18. oktober 1871, lagde han "den analytiske maskinen" som skulle kunne beregne logaritmer og polynom funksjoner

Ada Byron Lovelace

1842
  • oversatte en artikkel til engelsk om Babbages "analytiske maskin"
  • regnes som historiens første dataprogrammerer.

Grace Hopper

1906 - 1992

Hun var den første programmereren av kalkulatoren "Harvard Mark I". Hun utviklet også den første kompilatoren for et programmeringsspråk.

Herman Hollerith

1911

Herman Hollerith var en tysk-amerikansk statistiker, kjent for å ha utviklet en tabulerende maskin basert på hullkort. Han var grunnlegger av firmaet som senere ble kjent som IBM

Eniac

1946 - 1955
  • ENIAC var verdens første programmerbare elektroniske datamaskin. - Navnet sto for Electronic Numerical Integrator and Computer. Den ble utviklet for den amerikanske hæren, og kom i drift i 1946.

transistor

1947
  • Enn transistor er en elektronisk komponent som brukes sammen med andre elektroniske komponenter til å forsterke eller generere signaler, eller som en bryter for å slå på og av signaler eller energitransport. Den har tre tilkoplinger og er fremstilt av et halvlederkrystall. To av tilkoplingene brukes til å styre strømmen som går gjennom den tredje tilkoplingen og en av styretilkoplingene.

Nusse

1950 - 1954

Nusse en av de første norskbygde datamaskiner.
hadde hukommelse på 2KB.

ARPAnet

1969

ARPAnet var et datanettverk som senere utviklet seg til Internett.

mikroprosessor/mikrodatamaskin

November 1971
  • Verdens første mikroprosessor var 4-bit-prosessoren Intel 4004.
  • Det tok imidlertid flere år før det ble vanlig å bruke mikroprosessor som sentralenheten i datamaskiner.

Objektorientert programmeringsspråk

1980 - 1990

Objektorientert programmering er et mønster for programmering av datamaskiner.

IBM PC

1981
  • IBM PC var den første datamaskinen som tilhørte det som kalles for IBM PC-kompatibel maskinvareplattform

Verdens første nettside (Cern)

1991

CERN la også grunnlaget for WWW. i 1980-årene, og verdens første nettside ble publisert herfra i 1991

Tim Berners Lee

august 1991

Han er mest kjent for å ha oppfunnet World Wide Web/WWW.

Mosaic

1993
  • Mosaic var den første nettleseren som viste bilder sammen med tekst istedenfor å vise bilder i separate vinduer.

verdens første smarttelefon

1994

Den første smarttelefonen het Simon, og var designet av IBM.

internet explorer

august 1995 - september 2008
  • døde ut når google crome kom ut.
  • Internet Explorer er basert på Spyglass-nettleseren fra Mosaic, som Microsoft kjøpte opp i 1995

Sosiale medier (facebook,snapchat,twitter, etc)

2003

Et av de første sosiale nettverkene var Linkedin, som var et forretnings orientert sosialt nettverk.

Iphone

2007

designet og laget av Steve Jobs, produseres av Apple.

google crome

september 2008

Store deler av Chromes kildekode er gitt ut som åpen kildekode.

Raspberry Pi

februar 2012

Raspberry Pi er en datamaskin bygget på et enkelt kretskort på størrelse med et bankkort.