18. století - Nyní (Moderní dějiny?)

Evropa

* Pruské Království

1701

Král - braniborská kurfiřt
- silná, dobře vycvičená, ale poměrně malá armáda

Osvícenský absolutismus

Approx. 1740 - Approx. 1800

+reformy i bez zájmu občanů
+snaha udržet feudalismus
+panovník služebníkem státu

Střední Evropa

Refromy: Zefektivnění daní:
1) Omezení vlivu šlechty 2) Zlepšit životní podmínky 3) udržet si občany 4) zefektivnění obchodu 5) omezení vlivu církve
a) Centralizace, tvorba gubernií, (Prusko?), byrokratizace → vzdělání,
b) - omezení roboty, rušení nevolnictví
c) nábožneská tolerance
d) sjednocení měr, měn, rušení vnitřnch cel, zvyčování vnějších
e) rušení neužitčných kláštěrů → chudobince, nemocnice, kasárny...,
robota - peníze šlechtě / daně - peníze královy


Fridrich II. :nejvíce reforem, podklad z doby otce

Získal: Slezsko, Kladsko, Polsko...

Marie Terezie: pomalejší, mimo nábožensko svobodu

Josef II: radikálnější, tolerančí patent, pokus o sjednocení daní rustikál/dominikál ( Leopold odvolal)

Kateřina II: Palácový převrat, nejúspěšnejší panovnicí v dějinách, nezájem o venkov,(zhoršení!, Potěmkinovy vesnice, koncem rezignace na osvícentsví

Získala: území Turecka - černé moře, většinu Polska (= Nové Rusko),

Trojí dělní Polska
1. nestabilní stát, Fridrichova inicitiva,
2.,3. reakce na odpor v Polsku → úplná anektace
! Výrazná změna sil v Evropě, Rusko příblížení do Evropy!

Války o Rakouské dědictví (slezské

1740 - 1748

bavorská kurfiřt + Francie + Prusko x Hab monarchie + uherští stavovén (+ Británie)
- 1. slez. válka - 1742 Vratislavský mír
- 2. slez. válka 1745 drážďanský mír + Británie
- mír Cáchách 1748 ( (Nizozemí a Itálie)
→ Ztráta Slezska a Kladska, uhájení Čech, ztráta některých italských držav ( ve prospěch Burbonů) → získání císařského titulu pro manžela a vlivu v Evropě

nástup -Fridrich II., Marie Terezie

1740
 • oba osvicení panovníci, Prusko: náboženská tolerance, merkantilismus, snaha dobýt Ruské území Rusko: Zpochybněné ( vymření po meči)

Sedmiletá válka

1756 - Approx. 1762

(1763)
Anglie vítězství na Francií
- převaha v Indii, Americe, ...

"dlouhé 19. století"

1789 - 1914
 • Osvícenství→Franc.revoluce→ změna podoby států, práva lidu
 • Průmyslová revoluce → Nezávislost na přírodě (a bibli)
 • Konečné myšlěnky : Liberalismus, Konstucionalismus → potřeba vzdělání obyvatelstva

Francouzská revoluce

1789

1789 - Pád Bastily

Napoleonské války

1800 - 1814

Víděňský kongres

1815

1814-1815

Dle víděňského kongresu

1815 - 1830

Revoluční rok 1830

1830

Jaro Národů

1848

Krymská válka

1853 - 1856

Evropské války o hranice

1859 - 1878

1859-Rakousko-Italská
1864-Rakousko-prusko-dánká
1866-Rakousko-pruská
1870-1871 - prusko-francouszká
1877-1878 - rusko-turecká

Berlínský Kongres

1878 - 1914

Koncert velmocí ( GB,FR,Ru,hab.Ge,It,) → autoritativní rozhodování
→ Balkánský poloostrov - osmanská říše ↓,

první světová válka

1914 - 1918

Verseiská mírová konference

1919

Pohřeb papeže jana Pavla II.

2005
 • přitomnost Konstantinpolského patriarchy a spol.
 • o rok dříve navrácení ostatků patriarchů do konstantinopole
 • půda pro sjednocení církví po mnoha stoletích

francie

Věda

Vědecké objevy

Approx. 1760

+Linné - roztřídění rostlin
+Lavoisiere - utřídění chem. prvků
+Galvani - galvanický článek
+Volt - baterie
+Newton - matematika, mechanika, gravitace
+Pascal - tlak,
+Montgolfierové - balón

průmyslová revoluce

Approx. 1765 - 1914

parní stroj - Watt

1765

Kultura

osvícenství

Approx. 1700 - 1914

+Řídit se rozumem namísto víry, bible není jediným zdrojem poznání
+Důstojnost života na zemi
+- rovnocennost lidí i na zemi

Osvícenství, vznik - Francie, Anglie

Approx. 1700

Baroko→Klascismus→ Rokoko

Approx. 1700 - 1850

Klasicismus: Střídmí, pravidelný, inspirace antikou
Tvůrci: Bach, Mozart
Vzor, motivy: Versai, pohodlnost života

Osvícenství - Rozšíření - většina Evropy

Approx. 1750

Literatura

John Locke - O vládě

1689
 • 1. myšlenka →veřejná moc pochází z lidu, právo odepřít vládu, pokud jsou zkracována přirozená práva člověka (náboženská, vlastnická svoboda)

Charles Montesque - O duchu zákonů

1748

dělba moci (legislativa, exekutiva, jurisdikce) → základ konstitučním monarchiím

Vznik Národních kultur

Approx. 1750 - 1850

Literatura psanápro měšťanstvo ( jazykem zemí)

Encyklopedie

1751 - 1772

aneb Racionální slovník věd, umění a řemešel

Jean Jacque Roussea

1770

Návrat k přírodě

Osvícenství v Čechách

1770 - 1800

Česká učená spolešnost
a) Joef Dobrovský - Dějiny českého jazyka a literatury

b) František Martin Pelcl - Strušné dějiny čech od nejstarších do nynějších časů

úřední řeč - němčina, od 1784 - s.š. - jen neměcky, tendencce pozdvyhnout jazyk, ↑ poptávka po české literatuře
a) Václav Matěj Kramerisu - pražské poštovksé noviny, čeká expedice (levné knihy - vesnice)
b) Bouda - Vlastenecké divadlo

Amerika

Vznik 13ti anglických osad (cca)

Approx. 1700 - Approx. 1760
 • Severní - podnikaví kalvinističní puritání
 • Jih - Otroci - bavlna, tabák... bohatí statkáři
 • Boje s indiány o půdu
 • lidé z náboženských, politických důvodů ( 2,5 milionu obyvatel)

Kolková daň →dovozní clo

1765
 • obchod závislí na Anglii, omezení podnikatelů *obrovská cla → bojkotování anglických výrobků

Bostosnké pití čaje

1773

Brit. král - zrušil ústavu Massachutsetts, uzavřel přístav

Kongres 13ti kolonií

1774
 • rozchod s Anglií
 • vojsko - Waschington *

Válka za nezávislost

1775 - 1783

1776 - Angličani z Bostonu → Prohlášení nezvislosti amerických osad ( zásda rovnosti občanů, právo odvolat panovníka)
1777 vítezství u Saratogy → podpora Evropy (omezit Británii)
1781 - Británie Poražena
1783 - uznána nezávislost kolonií

osidlování jižního tichomoří a západu

1778 - 1870

*1803 - odkoupili Luisiany
*velká tažení povozů
- vystěhovat indiány za Missisipy → změnšování oblastí → násilné vytvoření rezervací
- boj s hustou přírodou
* 40. léta - železnice

Ústava + Waschington 1. prezident

1787
 • Sněmovna reprezentatntů - všemi obyvately
 • Senát - 2 zástupci/stát → podnět k hnutím v latinské Americe →Spolupráce s Britániín ( hospodářství - nesoběstačné)

Asie

vliv v Indii - Anglie

1763

Východoindická společnost

Anglie

* Spojené království Velké Británie

1707
 • Země bez náboženského a politického útisku *Stabilní politika (konzervativní toryové -statkářská aristokracie x whigové obchodníci) *převaha na moři *později *průmyslová střediska ( leeds, Manchester, Birmingham, sheffield, )

Taxonomie

Linné - Živočichové/ rostliny

1735

Heckel - rostlin, živočichové, protysta

1866

Whitetaker - 5 kingdom

1956

-rostliny, živočichové, houby, protysta, monorea

Three kingdom model

Now

bakterie, archea, eukaria

Čechy