Roman Timeline

Events

Birth of Romulus

Approx. 771 BCE - 717 BCE

Roman Monarchy

753 BCE - 509 BCE

Roman Republic

509 BCE - 27 BCE

First Punic War

264 BCE - 241 BCE

Second Punic War

218 BCE - 201 BCE

Battle of Zama

202 BCE

Third Punic War

149 BCE - 146 BCE

Life of Julius Caesar

10 July, 100 BCE - 15 March, 44 BCE

First Triumvirate

59 BCE - 53 BCE

Gallic Wars

58 BCE - 50 BCE

Battle of Alesia

52 BCE

Battle of Pharsalus

9 August 48 BCE

Second Triumvirate

27 November 43 BCE - 33 BCE

Battle of Philippi

42 BCE

Battle of Actium

2 September 31 BCE

Roman Empire

27 BCE - 476 CE

Pax Romana (Roman Peace)

Approx. 27 BCE - Approx. 180 CE

Reign of Augustus Caesar

16 January 27 BCE - 19 August 17 CE

Birth of Jesus Christ

4 BCE

Reign of Tiberius

14 CE - 37 CE

Reign of Caligula

37 CE - 41 CE

Reign of Caludius

41 CE - 54 CE

Reign of Nero

54 CE - 68 CE

Reign of Vespasian

69 CE - 79 CE

Eruption of Mount Vesuvius

79 CE

Reign of Titus

79 CE - 81 CE

Completion of the Colosseum

80 CE

Reign of Domitian

81 CE - 96 CE

Reign of Nerva

96 CE - 98 CE

Reign of Trajan

98 CE - 117 CE

Reign of Hadrian

117 CE - 138 CE

Antonius Pius

138 CE - 161 CE

Marcus Aurelius

161 CE - 180 CE

Reign of Septimius Severus

193 CE - 211 CE

Reign of Aurelian

270 CE - 275 CE

Reign of Diocletain

284 CE - 305 CE

Reign of Constantine

306 CE - 337 CE

Reign of Romulus Augustulus

475 CE - 476 CE