Nätverkstanåret 2016

Events

Nätverkstan övergripande

25 February 2016
1 March 2016
16 March 2016
31 March 2016
28 April 2016
10 May 2016
26 May 2016
15 June 2016
23 June 2016
25 August 2016
1 September 2016
29 September 2016
4 October 2016
28 October 2016
24 November 2016
6 December 2016
15 December 2016
22 December 2016

Nätek

5 January 2016 - 19 January 2016
27 January 2016
24 February 2016 - 9 March 2016
28 February 2016
18 March 2016 - 19 March 2016
28 March 2016
1 April 2016 - 15 April 2016
15 April 2016 - 16 April 2016
28 April 2016
25 May 2016 - 8 June 2016
28 May 2016
28 June 2016
1 July 2016 - 15 July 2016
25 August 2016 - 8 September 2016
1 October 2016 - 15 October 2016
25 November 2016 - 8 December 2016

NV Utbildning

NV Bokföring

NV Konsult

SSK/NV Bok

29 January 2016
1 February 2016
29 February 2016
29 March 2016
29 April 2016

NV Styrelse

19 February 2016
8 April 2016