Aikajana case-tilalle

Events

Case-tilan tapahtumat

Lupaus rintamamiestilasta, kylä perustettu

1948

Hallintasopimus tilasta

1949

Tilan rakentamien ja peltojen raivaus

1949 - 1951

Talo, sauna ja tilapäinen navetta valmis

1951

Navetta valmis, sähköt ja meijeriin ensimmäinen maitotonkka (15l)

1954

Säilörehun teko aloitettiin

1960

Kauppakirja tilasta valtion kanssa

1961

8 ha peltoalatavoite täyttyi

1963

Valtatie 75 tilan viereen

1963

Ensimmäinen Traktori

1971

Kannulypsykone

1971

Viimeinen hevonen pois

1972

Lietelantajärjestelmä

1977

Sukupolvenvaihdos

1980

Putkilypsykone

1981

Siat pois

1982

Navetan laajenus ja peruskorjaus

1986

Viljanviljely lopetettiin

1991

Esikuivattua säilörehua

1994

Säilörehut pyöröpaaliin

2000

Sukupolvenvaihdos

2009

Metsäpintalaa kasvatetaan 160ha

2009 - 2015

Tilan pinta-ala yht. 465ha

2016

Maatalouden muutokset ja kehitys

Osuusmeijerikunta perustettiin

1900 - 1909

Karjanjalostusyhdistyksiä perustetaan

1901 - 1905

mm. Suomen Ayrshireyhditys ja Pohjois-Suomen Karjanjalostusyhdistys

Valio perustettiin

1905

Muuruveden maatalousoppilaistos perustettiin

1908

Torpparilaki

july 1918

Torpparilaki antoi vuokraviljelijälle oikeuden lunastaa viljelemänsä tila omakseen. Ei koskenut valtion, seurakunnan tai kunnan virkatiloja

AIV-liuos kaupallistettiin

1929

Keinosiementämine aloitetaan

1947

Lypsykoneet yleistyvät

1950 - 1959

Kasvinsuojeluaine laki

1952

Laki kasvinsuojeluaineisen tarkastuksen, maahantuonnin ja kaupan valvonnasta

Y-lannokset

1956

Vesistöjen rehevöittyminen lisääntyy

1960

Vesistöjen rehevöittyminen lisäänty 1960-luvulta lähtien

Jäähdytys koneet yleistyvät

1960 - 1969

Talvella nostettiin jäitä vesistöistä jotka haudattiin sahanpuru kasoihin ja käytettiin kesän aikaan jäähdytys koneissa.

Friisiläinen tuodaan Suomeen

1962

Ruotsista ja Tanskasta

Elohopeisten peittausaine kielto

1967

Elohopeaa sisältävien peittausaineiden myynti Suomessa kiellettiin.

Siilinjärvelle rikkihappotehdas

1967

Tietokoneet karjantarkkailuun

1968

Tietokoneita alettiin hyödyntää karjantarkkailu alalla.

Tietokeneet ruokinnansuunnitteluun

1972

Tietotekniikkaa aloitettiin hyödyntämään ruokinnansuunnittelussa.

Siilinjärven apatiittikaivos

1980

Karjanterveystarkkailu aloitetaan

1982

Lannoitteisiin lisättyä seleeniä

1984

Agrologikoulutus alkaa Iisalmessa

1985

Yhteispohjoismaiset jalostusarvostelut otetaan käyttöön

2005 - 2006

Suomen historia

I maailmansota

1 January 1914 - 31 December 1918

Suomi Itsenäistyi

6 December 1917 - 31 December 1917

Venäjän Keisari luopui vallasta maaliskuussa 1917, Suomi julistautui itsenäiseksi 6.12.1917. Venäjän uusi hallitus ja monet länsimaat tunnustivat suomen itsenäisyyden 31.12.1917.

Suomen vapaussota (sisällissota)

1 January 1918 - 31 December 1918

Lex Kallio

1922

Antoi tilattomalle väestölle mahdollisuuden hankkia maata. Samalla poistui talonpoikais käsitys ja maanviljelijöistä ruvettiin puhumaan.

II maailmansota

1 January 1939 - 31 December 1945

Talvisota

30 November 1939 - 13 March 1940

Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen, seurauksena Suomi menetti Neuvostoliitolle 11 prosenttia maa-alueistaan ja toiseksi suurimman kaupunkinsa Viipurin.

Moskovan rauha

12 March 1940

Suomi menetti Karjalan

Jatkosota

25 June 1940 - 19 September 1944

Suomi valloitti takasin Viipurin ja Karjalaa, mutta Venäjä valtasi Viipurin takaisin ja Karjala menetettiin rauhan sopimuksessa.

Suomesta liittyi pohjoismaiden neuvostoon

1955

Suomesta YK:n jäsenvaltio

December 1955

Suomesta EFTA:n liitännäisjäsen

1961

Markan uudistus

1963

100 markkaa muuttuin 1 markaksi.

Suomi liittyy Euroopan nauvostoon

1989

Talouslama

1990 - 1999

1990-luvunlopulla talouslama, yksi tekijöistä kaupan loppuminen neuvostoliiton kanssa.

Neuvostoliitto hajoaa

1991

Suomi liittyy EU:hun

1995

Markka vaihtuu Euroon

2002

Eu:n historia

Euroopan hiili- ja teräsyhteisö

1951

Alankomaat, Belgia, italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa liittyvät EU:hun

1952

Länsi-Euroopan talousyhteisö (Rooman sopimus 1957)

1958

Yhteinen maatalouspolitiikka syntyy

1962

Yhteistyökumppanuus maatalouden ja yhteiskunnan sekä EU:n ja viljelijöiden välillä.

Euroopan yhteisö

1967

Yhteisöjen toimielinrakennetta muutettiin sulautumissopimuksella. Euroopan yhteisölle perustettiin yhteinen neuvosto ja komissio.

Iso-Britannia, Irlanti ja Tanska liittyvät EU:hun

1973

Euroopan neuvosto perustetaan

1974

Kreikka liittyy Eu:hun

1981

Tehdään ylituotantoa rajoittavia toimenpiteitä

1984

Maatiloista liian tuottavia-> Syntyy ylituotantoa jota pyritään eri toimenpitellä rajoittamaan markkina tarpeeseen vastaavaksi

Espanja ja Portugali liittyvät EU:hun

1986

Euroopan yhtenäisasiakirja allekirjoitettiin

1986

Ryhdytään luomaan sisämarkkinoita, jotka tekevät yhteiöstä tiiviimmän talousalueen

Berliinin muuri murtuu

1989

Itä-Saksa ja Länsi-Saksan välinen muuri murtuu ja väestö voi liikkua vapaammin.

Neuvostoliitto hajoaa

1991

Neuvostoliitto lakkaa virallisesti olemasta

Euroopan yhteisö muuttaa nimensä Euroopan unioniksi

1992

Maastrichin sopimuksen myötä tapahtuu nimimuutos

Tukipolitiikka uudistuu

1992

Politiikan painopiste siirtyy tuottajien tukemiseen markkinoiden tukemisestä. Hintatukia lakkautetaan jotka korvataan viljleijöille suoraan maksettavilla tuilla. Samalla kannustetaan viljelijöitä toimimaan ympäristöä säästävällä tavalla.

Suomi, Ruotsi ja Itävalta liittyvät EU:hun

1995

Amsterdamin sopimus

1997

Sopimuksella vahvistettiin muun muassa yhteistyötä oikeus- ja sisäasioissa ja lujitettiin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa

Maataloustuki uudistus

2003

Maatalouspolitiikiassa otetaan käyttöön tulotuet. Uudistuksessa katkasitaan tukien ja tuotannon välinen yhteys. Viljelijöille tulotukea sillä ehdolla, että he huolentivat viljelysmaasta ja täyttävät ympäristöä, eläinten hyvinvointia ja elintarvikeiden turvallisuutta koskevat vaatimukset.

Latvia, Liettua, Kypros, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Unkari ja Viro liittyvät EU:hun

2004

Bulgaria ja Romania liittyvät EU:hun

2007

Nyt Euroopan Unionissa on 27 jäsenvaltiota.

Lissabonin sopimus

2009

Sopimuksen tavoite selkeyttää ja yksinkertaistaa Unionin päätöksen tekoa.

Kroatia liittyi EU:hun

2013

EU toteuttaa maatalouspolitiikan uudistuksen

2013

Tavoitteena parantaa maatalousalan kilpailukykyä, edistää kestävää viljelyä ja innovointia sekä tukea maaseutualueiden työllisyyttä ja talouskasvua.

Uudet tukiehdot astuvat voimaan

2015