Tiare

Israel United

Saul

1020 BC - 1000 BC

David

1000 BC - 0961 BC

Solomon

0961 BC - 0922 BC

Israel (Nothern)

Jeroboam I

0922 BC - 0901 BC

Nadab

0901 BC - 0900 BC

Baasha

0900 BC - 0877 BC

Elah

0877 BC - 0876 BC

Omri

0876 BC - 0869 BC

Zimri

0876 BC

Ahab

0869 BC - 0850 BC

Ahaziah

0850 BC - 0849 BC

Joram (Jehoram)

0849 BC - 0843 BC

Jehu

0843 BC - 0815 BC

Jehoahaz

0815 BC - 0802 BC

Jehoash (Joash)

0802 BC - 0786 BC

Jeroboam II

0786 BC - 0746 BC

Zechariah

0746 BC - 0745 BC

Shallum

0745 BC

Menahem

0745 BC - 0737 BC

Pekahiah

0737 BC - 0736 BC

Pekah

0736 BC - 0732 BC

Hoshea

0732 BC - 0724 BC

Judah (Southern)

Rehoboam

0922 BC - 0915 BC

Abijam

0915 BC - 0913 BC

Asa

0913 BC - 0873 BC

Jehoshaphat

0873 BC - 0849 BC

Jehoram

0849 BC - 0843 BC

Ahaziah

0843 BC - 0842 BC

Athaliah

0842 BC - 0837 BC

Joash (Jehoash)

0837 BC - 0800 BC

Amaziah

0800 BC - 0783 BC

Uzziah (Azariah)

0783 BC - 0742 BC

Jotham

0742 BC - 0735 BC

Ahaz

0735 BC - 0715 BC

Hezekiah

0715 BC - 0687 BC

Manasseh

0687 BC - 0642 BC

Amon

0642 BC - 0640 BC

Josiah

0640 BC - 0609 BC

Jehoiakim

0609 BC - 0598 BC

Jehoahaz

0609 BC

Jehoiachin

0598 BC

Zedekiah

0597 BC - 0587 BC

Prophets to Israel (North)

Elijah

0874 BC - 0848 BC

Elisha

0848 BC - 0847 BC

Jonah

0785 BC - 0750 BC

Amos

0762 BC - 0761 BC

Hosea

0755 BC - 0715 BC

Prophets to Judah (South)

Obadiah

0841 BC - 0831 BC

Joel

0835 BC - 0796 BC

Isaiah

0740 BC - 0680 BC

Micah

0735 BC - 0700 BC

Nahum

0650 BC - 0620 BC

Zephaniah

0640 BC - 0620 BC

Jeremiah

0627 BC - 0585 BC

Habakkuk

0607 BC - 0604 BC

Daniel

0606 BC - 0536 BC

Ezekiel

0592 BC - 0570 BC

Zechariah

0520 BC - 0518 BC

Haggai

0520 BC

Malachi

0450 BC - 0430 BC

Egypt

Sheshonq

0945 BC - 0924 BC

Osorkon

0924 BC - 0889 BC

Takelot

0889 BC - 0874 BC

Osorkon II

0874 BC - 0850 BC

Harsiese

0870 BC - 0860 BC

Takelot II

0850 BC - 0825 BC

Sheshonq III

0825 BC - 0773 BC

Pedibastet

0818 BC - 0793 BC

Sheshonq IV

0793 BC - 0787 BC

Osorkon III

0787 BC - 0759 BC

Pami

0773 BC - 0767 BC

Sheshonq V

0767 BC - 0730 BC

Piankhi

0730 BC - 0715 BC

Bakenrenef

0716 BC - 0702 BC

Shabaka

0702 BC - 0690 BC

Shebitku

0690 BC - 0664 BC

Tirhakah/Taharqa

0664 BC - 0656 BC

Tanatumun

0664 BC - 0610 BC

Psamtik

0610 BC - 0595 BC

Nekau

0595 BC - 0589 BC

Psamtik II

0589 BC - 0570 BC

Berenice IV

0570 BC - 0526 BC

Babylon

Naboplassar

0626 BC - 0605 BC

Nebuchadnezzar

0605 BC - 0562 BC

Evil-Merodach

0562 BC - 0560 BC

Neriglissar

0560 BC - 0556 BC

Nabonidius

0556 BC - 0539 BC

Libishi-Murduk

0556 BC

Assyria

Ashurnasirpal II

0883 BC - 0859 BC

Shalmaneser III

0859 BC - 0824 BC

Shamshi-adad V

0823 BC - 0811 BC

Adad-nirari III

0810 BC - 0783 BC

Shalmaneser IV

0782 BC - 0772 BC

Ashur-dan III

0771 BC - 0754 BC

Ashur-nirari V

0753 BC - 0746 BC

Tiglath-pileser III (Pul)

0745 BC - 0727 BC

Shalmaneser V

0727 BC - 0722 BC

Sargon II

0722 BC - 0705 BC

The Fall of Samaria

Sennacherib

0705 BC - 0681 BC

Esarhaddon

0681 BC - 0669 BC

Ashurbanipal II

0669 BC - 0633 BC

Ashuratililani

0633 BC - 0629 BC

Sinsharskun

0629 BC - 0612 BC

Ashuratililani

0612 BC - 0609 BC

Persia

Cyrus II

0559 BC - 0530 BC

Cambyses II

0530 BC - 0522 BC

Darius I Hystaspes

0522 BC - 0486 BC

Xerxes I

0486 BC - 0465 BC

Artaxerxes I Longimanus

0465 BC - 0425 BC

Syria

Hezion

0940 BC - 0915 BC

Tabrimman

0915 BC - 0890 BC

Ben-Hahad I

0890 BC - 0860 BC

Ben-Hadad II

0860 BC - 0841 BC

Hazael

0841 BC - 0806 BC

Ben-Hadad III

0806 BC - 0750 BC

Rezin

0750 BC - 0732 BC

Media

Phraotes

0670 BC - 0650 BC

Cyaxeres

0625 BC - 0585 BC

Astyges

0585 BC - 0550 BC

Events

The Divided Kingdom

0922 BC

Israel (Samaria/Northern Kingdom) taken into exile

0722 BC

46 cites of Judah taken by Assyria

0701 BC

Assyria was defeated

0612 BC

Battle of Megiddo

0609 BC

Exile of Judah

0606 BC

Exile of Judah

0597 BC

Exile of Judah

0586 BC

Jerusalem fell to Nebuchadnezzar

0586 BC

The first return of the exiles

0539 BC

Fall of Babylon

0539 BC

The temple foundation was laid

0536 BC

The temple was finished

0516 BC

Ezra came to Jerusalem

0458 BC

Nehemiah Came to Jerusalem

0444 BC