Knut Seim superb timeline

Northern Kingdom - Israel

0931 bc - 0910 bc
0910 bc - 0909 bc
0909 bc - 0886 bc
0886 bc - 0885 bc
0885 bc - 0874 bc
0885 bc
0874 bc - 0853 bc
0853 bc - 0852 bc
0852 bc - 0841 bc
0841 bc - 0814 bc
0814 bc - 0798 bc
0798 bc - 0782 bc
0782 bc - 0753 bc
0753 bc - 0752 bc
0752 bc - 0742 bc
0752 bc
0742 bc - 0740 bc
0740 bc - 0732 bc
0732 bc - 0722 bc

Prophets to the North (Israel)

0874 bc - 0846 bc
0848 bc - 0797 bc
0785 bc - 0750 bc
0762 bc
0755 bc - 0715 bc

United Kingdom

01050 bc - 01010 bc
01010 bc - 0970 bc
0970 bc - 0930 bc

United Prophets

01050 bc - 01027 bc
01027 bc - 0972 bc

Southern Kingdom - Judah

0930 bc - 0913 bc
0913 bc - 0911 bc
0911 bc - 0870 bc
0870 bc - 0848 bc
0848 bc - 0841 bc
0841 bc
0841 bc - 0835 bc
0835 bc - 0796 bc
0796 bc - 0767 bc
0767 bc - 0740 bc
0740 bc - 0732 bc
0732 bc - 0716 bc
0716 bc - 0687 bc
0687 bc - 0642 bc
0642 bc - 0640 bc
0640 bc - 0608 bc
0608 bc
0608 bc - 0597 bc
0597 bc
0597 bc - 0586 bc

Prophets to the South (Judah)

0841 bc - 0831 bc
0835 bc - 0796 bc
0740 bc - 0680 bc
0735 bc - 0700 bc
0650 bc - 0620 bc
0640 bc - 0620 bc
0627 bc - 0585 bc
0607 bc - 0604 bc
0606 bc - 0536 bc
0592 bc - 0570 bc
0520 bc
0520 bc - 0518 bc
0450 bc - 0430 bc

World Powers

0945 bc - 0526 bc
0940 bc - 0732 bc
0883 bc - 0612 bc
0626 bc - 0539 bc
0625 bc - 0550 bc
0559 bc - 0424 bc

Major Events

0931 BC
0722 bc
0701 bc
0612 bc
0609 bc
0606 bc
0597 bc
0586 bc
0586 bc
0539 bc
0539 bc
0536 bc
0516 bc
0458 bc
0444 bc