Espanya segle XIX

Crisi de l'Antic Règim i la construcció de l'Estat

Procesos historicos

Crisi de l'Antic Règimo fi de la monarquia absoluta

1808 - 1833

Independència d'Amèrica Llatina

1814 - 1824

Construcció de l'Estat liberal

1833 - 1902

Etapes politiques

Guerra del Francès

1808 - 1814

Provocat per la pretensió de Napoleó d'instal•lar en el tron espanyol al seu germà Josep Bonaparte

Regnat de Ferran VII

1814 - 1833

La revolució liberal

1835 - 1843

Regnat de Isabel II

1843 - 1868

Sexenni revolucionari

1868 - 1874

Regnat d'Alfons XII

1875 - 1885

Restauració borbònica

1875 - 1902

Regència de Mª Cristina

1885 - 1902

Fets fonamentals

Renúncies de Baiona

1808

Napoleó fa abdicar a Carles IV i a Ferran VII en favor seu

Constitució liberal

1812

o Constitució de Cadis, coneguda com "La Pepa", pel fet d'haver-se aprovat el dia de sant Josep. Establia la sobirania en la Nació

Guerra Carlina

1833 - 1839

fou el conflicte civil que va esclatar quan va morir el Ferran VII i a causa de la seva successió, perquè els absolutistes no acceptaven la seva filla Isabel II

Desamortització religiosa de Mendizàbal

1836

expropiació per part de l’Estat de les propietats de l’Església i la seva posterior subhasta

Constitució progressista

1837

Els principis inspiradors van ser els establerts per la Constitució de 1812 i com principi el de la sobirania nacional, va convertir la Monarquia en una monarquia constitucional

Constitució moderada

1845

Aquesta Constitució substituïa la sobirania nacional per la sobirania compartida entre les Corts i la Corona i ampliava els poder de l’executiu

Desamortització civil de Madoz

1855

expropiació per part de l’Estat dels béns comunals i la seva posterior subhasta, amb els diners van construir el ferrocarril

Constitució democràtica

1869

era de tendència liberal radical i reconeixia el principi de la sobirania nacional, establia una monarquia parlamentària, amb predomini de les Corts Generals sobre el rei, reconeixia llibertats democràtiques plenes i proclamava el sufragi universal masculí

I República

1873 - 1874

Constitució conservadora

1876

fou promulgada per Cánovas del Castillo, proclamava la sobirania conjunta del rei i de les Corts Generals i instaurava una monarquia constitucional amb importants atribucions a la Corona i un Estat molt centralitzat

Desastre

1898

La Guerra Hispano-estatunidenca o Hispano-nord-americana, que a Espanya és coneguda popularment com a Desastre del 98 o Guerra de Cuba es va dur a terme entre Espanya i els Estats Units d'Amèrica i va desembocar en la pèrdua de les colònies d'ultramar, és a dir, la meitat de l'imperi colonial espanyol