Litteraturhistorie 1900-1950

Epoker

Tradisjonalisme

Approx. 1899 - Approx. 1945

En kultur som ikke ønsket å bryte med tradisjonen (slik som modernistene)

Imperialisme

Approx. 1900 - Approx. 1914

Nyrealisme: virkelighetsnært og samfunnsengasjert

Approx. 1905 - Approx. 1940

Events

Elektrisitet tas i bruk

1900

Generasjonsskifte blant norske forfattere

1900 - 1910

Rundt 1/3 i Norge bodde i byer eller tettbebygde strøk, dette har betydning for litteraturen

1900

Norge er fritt!

June 7, 1905

1907: "Det store fornyelsesåret"

1907

1910

1910

Titanic

April 15, 1912

Den første verdenskrigen ga kvinner jobb!

1914 - 1918

Revolusjonene i Russland 1917, vakte oppsikt i Norge

1917

Markens Grøde, Hamsun

1917

"Flapperne" (unge kvinner) kritiserer samfunnet i USA ved å gjøre utradisjonelle valg

1920

Kristin Lavransdatter-triologien

1920 - 1922

1920

1920

Børskrakk, depresjonen starter og mange tusen dør

1929

1930

1930

Stalins Sovjet: henrettelser, tortur, beinhard styring

1930

Uenighet om Hitler og nazismens vekst i Tyskland

1930

"Kulturdebatten" i 30-årene

1930

NRK Radio, til opplysning ofr folket!

1933

"Du må ikke sove", Øverland

1937

Den andre verdenskrigen

1939 - 1945

Krigen preget ganske mye litteratur

1940

1940

1940

Avisene ble sensurert under krigen, illegale aviser vokste frem

1940

Det ble forbudt å eie radio

august 1941

Naziregimet forbyr folket å eie radioer, fordi de ble brukt til å sende meldinger fra London.

1950!

1950

1/2 av befolkningen i Norge bor i byer

1950