Creation to Birth of Abraham

Global

Creation

4115 BC

Adam

4114 BC - 3284 BC

Eve

4114 BC

Seth

3984 BC - 3072 BC

Enos

3878 BC - 2973 BC

Cainan

3788 BC - 2878 BC

Mahalaleel

3718 BC - 2823 BC

Jared

3653 BC - 2691 BC

Enoch

3491 BC - 3126 BC

Methuselah

3426 BC - 2457 BC

Lamech

3239 BC - 2462 BC

Noah

3057 BC - 2107 BC

The Flood

2457 BC

Shem

Shem

2557 BC - 1954 BC

Asshur born?

2457 BC

Sons and Daughters born?

2457 BC

Lud born?

2457 BC

Elam born?

2457 BC

Aram born?

2457 BC

Arphaxad born

2455 BC

Japheth

Japheth

2557 BC

Meshech born?

2457 BC

Medai born?

2457 BC

Magog born?

2457 BC

Javan born?

2457 BC

Gomer born?

2457 BC

Tubal born?

2457 BC

Tiras born?

2457 BC

Ham

Ham

2557 BC

Phut born?

2457 BC

Mizraim born?

2457 BC

Cush born?

2457 BC

Canaan born?

2457 BC

Arphaxad

Arphaxad

2457 BC - 2016 BC

Sons and daughters bprn?

2421 BC

Salah born

2420 BC

Cush

Cush

2457 BC - 2017 BC

Seba born?

2421 BC

Sabtecha born?

2421 BC

Sabtah born?

2421 BC

Raamah born?

2421 BC

Havilah born?

2421 BC

Nimrod born?

2205 BC - 1990 BC

Tubal

Tubal

2457 BC

Tiras

Tiras

2457 BC

Phut

Phut

2457 BC

Mizraim

Mizraim

2457 BC

Pathrusim born?

2421 BC

Naphtuhim born?

2421 BC

Ludim born?

2421 BC

Lehabim born?

2421 BC

Casluhim born? - out of whom came Philistim

2421 BC

Caphtorim born?

2421 BC

Anamim born?

2421 BC

Meshech

Meshech

2457 BC

Medai

Medai

2457 BC

Magog

Magog

2457 BC

Lud

Lud

2457 BC

Javan

Javan

2457 BC

Tarshish born?

2421 BC

Kittim born?

2421 BC

Elishah born?

2421 BC

Dodanim born?

2421 BC

Gomer

Gomer

2457 BC

Togarmah born?

2421 BC

Riphath born?

2421 BC

Ashkenaz born?

2421 BC

Elam

Elam

2457 BC

Canaan

Canaan - nation

2457 BC

Zemarite born?

2421 BC

Sinite born?

2421 BC

Sidon born?

2421 BC

Jebusite born?

2421 BC

Hivite born?

2421 BC

Heth born?

2421 BC

Hamathite born?

2421 BC

Girgashite born?

2421 BC

Arvadite born?

2421 BC

Arkite born?

2421 BC

Amorite born?

2421 BC

Asshur

Asshur - Assyria

2457 BC

Asshur goes out of land of Shinar and builds Nineveh, Rehoboth, Calah

2427 BC

Aram

Aram

2457 BC

Uz born?

2421 BC

Mash born?

2421 BC

Hul born?

2421 BC

Gether born?

2421 BC

Salah

Salah

2421 BC - 1986 BC

Raamah

Raamah

2421 BC

Sheba born?

2391 BC

Dedan born?

2391 BC

Eber

Eber

2390 BC - 1925 BC

Joktan

Joktan born?

2357 BC

Abimael born?

2327 BC

Uzal born

2327 BC

Sheleph born?

2327 BC

Sheba born?

2327 BC

Ophir born?

2327 BC

Obal born?

2327 BC

Jobab born?

2327 BC

Jerah born?

2327 BC

Hazarmaveth born?

2327 BC

Havilah born?

2327 BC

Hadoram born?

2327 BC

Diklah born?

2327 BC

Almodad born?

2327 BC

Peleg

Peleg

2356 BC - 2116 BC

Reu

Reu

2326 BC - 2086 BC

Serug

Serug

2294 BC - 2063 BC

Nahor

Nahor

2264 BC - 2115 BC

Terah

Terah

2235 BC - 2030 BC

Nahor born?

2166 BC

Haran born?

2166 BC

Abram born

2166 BC

Abraham

Abraham

2166 BC - 1991 BC