Boots

Generellt Prosjektløp- Tactic

Oppstartsmøte og spesifikasjon

3 December 2015

Design og Spec

4 December 2015 - 15 December 2015

Alle formater, og ytterpunkter for elemnter fedrig definert

Sign-off Design og spec

15 December 2015

Detaljer på design og mediebyrå spec godkjent

HTML integrasjon

16 December 2015 - 23 December 2015

Juleferie

23 December 2015 - 3 January 2016

Godkjenning av Tactic implementering

6 January 2016
  • Sign-off møte onsdag 6 januar kl 12
  • Gjennomgang og tilbakemeldinger på funksjonalitet og design

Design og funksjonalitets justeringer

Jan 7, 2016 - 8 January 2016

Basert på tilbakemeldinger fra "sign-off" møte

Ferdigstillelse av godkjent design

11 January 2016 - 15 January 2016

Brukeropplæring

Jan 16, 2016 - 19 January 2016
  • Opplæring av alle brukere
  • Bistand og hjelp ved første kampanje

Live

1 February 2016