Matemàtiques 6è

Events

Nombres naturals

Approx. 14 September 2015 - Approx. 30 September 2015

Múltiples i divisors

Approx. 1 October 2015 - Approx. 14 January 2016

Nombres decimals

Approx. 29 October 2015 - Approx. 24 March 2016

Fraccions

Approx. 23 November 2015 - Approx. 15 December 2015

Operacions amb fraccions

Approx. 15 December 2015 - Approx. 14 January 2016

Proporcionalitat i percentatges

Approx. 17 January 2016 - Approx. 11 February 2016

Nombres enters i coordenades

Approx. 7 February 2016 - Approx. 18 February 2016

Longitud,massa,capacitat i superfície

Approx. 21 February 2016 - Approx. 7 March 2016

Sistema sexagesimal

Approx. 8 March 2016 - Approx. 24 March 2016

Figures planes i àrea

Approx. 27 March 2016 - Approx. 21 April 2016

Cossos geomètrics i volum

Approx. 24 April 2016 - Approx. 12 May 2016

Estadística i probabilitat

Approx. 15 May 2016 - Approx. 31 May 2016

Problemes competencials

Approx. 1 June 2016 - Approx. 22 June 2016