Milestones in modern whaling

Events

Spes&Fides

1864

Verdens første dampdrevne hvalfangstskute, «Spes & Fides», ble bygd for Svend Foyns regning i 1864 ved Nylands mekaniske verksted i Christiania. Fartøyet var 94 fot langt, med en 20 hestekrefters maskin; maksimal fart var syv knop. Fartøyet var utstyrt med dampmaskin og skonnertrigg.

Svend Foyn får patent på sitt fangstsystem.

14 January 1871

Totalfredning av hval langs Finnmarkskysten

1 January 1904

Fra januar 1904 skulle være forbudt å jage eller fange hval i sjøterritoriene utenfor Nordland, Troms og Finnmark.

"Admiralen" drar på fangst i Sørishavet.

1905

Chr. Christensens selskap A/S Ørnen sendte "Admiralen" sørover grunnet hvalfredningen i nord. Til å begynne med uteble de store gevinstene som man var blitt forespeilet (bl.a. var retthvalen allerede utryddet av amerikanske hvalfangere på 1800-tallet). Christensen var nære ved å selge hele ekspedisjonen, men salget ble ikke noe av og resten er, som de sier, historie.

"Gobernador Bories"

1906

Første kokeri som fanget fra Deception Island. A.A. Andresen fra Sandefjord var med på oppstart av firmaet Soc. Ballenera de Magallanes og var ansvarlig for innkjøp av skipet ("Wordsworth") og dets ombygging ved Framnæs Mek. Værksted i Sandefjord. Han var således en av de første pionerene i hvalfangsten på den sørlige halvkule sammen med Christensens A/S Ørnen.

Første spesialbygde kokeri

July 1920

A/S Hektors DS/Flk "Ronald" (II).

Dampbeinsaga

1921

Først installert ombord i kokeriet "Southern Queen".

Opphalingsslippen

1925

Første gang installert på kokeriet "Lancing" av Larvik. Patent tilkjent Petter Sørlle i 1922. Dette patentet vant i konkurranse med 16 andre vedr. slipp, 12 vedr. flytedokk og tre vedr. oppheising langs skutesiden og skulle bli standarden som alle la seg etter (med unntak av baugslippen til "C.A. Larsen").

Jagerbru inntroduseres

1926

Oppfunnet av skytter Ole Iversen.

Første moderne spesialbygde kokeri med akterslipp

1929

DS/Flk "Kosmos". Brevet til skipsbygger Chr. F. Christensen der Jahre bestiller sin flåte var kort: "Kjære Chr. Fredrik. Jeg akter nu å bygge et nytt kokeri 20–25 000 tonns damp- eller dieseldrevet med størst mulig kokekapasitet og et kokeriarrangement som du finner mest fordelaktig. Hilsen Anders. P.S. Jeg skal også ha 7–8 hvalbåter, sett deg i forbindelse med Smiths' Dock. Det haster."

All fangst blir kvoteregulert

1932

Hvalkloa introduseres

1932

Anton Gjelstad utvikler hvalkloa bl.a. ved forsøk ombord i Flk "Kosmos".

Skålformet harpunspiss

1938

Den konkave formen forhindret at harpunen spratt av hvalryggen.

International Whaling Commission (IWC)

1949

Nord-Atlantisk blåhval fredet

1955

Generelt fangstforbud på knølhval

1966

Gjelder fremdeles i dag (2016).

Blåhval fredet på den sørlige halvkule

1966

Finnhval fredet i Sørishavet

1976

Commercial whaling moratorium

1985

Still in place today (2016).

Finnhval fredet i Nord-Atlanteren

1987