Human rights history

Events

FRANSKA Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter

1789

US Constitution and Bill of Rights

1791

Revolutionernas år

1848

Slaveriet avskaffas i USA

1863 - 1865

Berlinkonferensen (Scramble for Africa)

1884 - 1885

Haagkonventionen

1899

Första världskriget

1914 - 1918

Folkmord på armenier

1915 - 1918

Paris Peace conference

1919 - 1920

Andra världskriget

1939 - 1945

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

1948

Geneve-konventionen (skydd för civila)

1949

Konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord

1949