Liberalisme i Industrialització al segle XIX (1808-1875)

Regnats

Josep I

1808 - 1814

Ferran VII

1815 - 1833

Regència de M.Cristina

1834 - 1840

Isabel II

1834 - 1868

Regència d'Espartero

1841 - 1843

Majoria edat Isabel II

1844 - 1868

Sexenni Democratic

1869 - 1874

Govern Provisional

1869 - 1871

Amadeu I

1872 - 1873

I Republica

1874

Conflictes

Guerra del Francès

1808 - 1814

Restauració Absolutista

1815 - 1820

Trienni Liberal

1821 - 1823

Decada Ominosa

1824 - 1833

Questió successoria

1830 - 1833

Predomina el Liberalisme Moderat : Nàrvaez

1834 - 1861

1a guerra Carlina

1834 - 1839

2a Guerra Carlina

1846 - 1849

Predomina el Liberalisme Progressista

1862 - 1868

Guerra dels 10 anys a Cuba

1869 - 1878

3a Guerra Carlina

1872 - 1876

Esdeveniments

Convocatoria de Corts

1810

Aproben Constitució de Cadis (La Pepa)

1812

Reposició de l'absolutisme

1814

Cop d'estat de Riego

1820

Aixecaments absolutistes

1822

Pacte del rei amb França i altres

1823

Batalla d'Ayaucho

1824

Pragmàtica Sanció

1830

Neix Isabel II

1830

Mor Ferran VII

1833

Estatut Reial

1834

Revoltes Progressistes

1836

Desamortització de Mendizábal

1836

Constitució liberal

1837

Llei d'Ajuntaments

1840

Aranzel lliurecanvista

1842

Revolta popular a BCN i bombardeig de Montjuic

1842

Jàmancia i Bombardeig des de la Ciutadella

1843

Creació de la Guàrdia Civil

1844

Llei d'administració local

1845

Creació de les Quintes i els Consums

1845

Constitució Moderada

1845

Codi Penal

1848

Creació del Partit Demòcrata

1849

Concordat amb el Vaticà

1851

Creació de la Unión Liberal

1854

Revolució progressista

1854

Desamortització de Madoz

1855

Llei dels Ferrocarrils

1855

Llei d'instrucció pública

1857

Sublevació a Cuba

1868

Revoltes Progressistes I Populars

18 September 1868

Caiguda d'Isabel II

1 October 1868

Eleccions per sufragi universal masculí

19 January 1869

Constitució Democràtica

11 August 1869

Insurreccions republicanes

20 October 1869

Assassinat de Prim

15 December 1870

Atemptat Amadeu I

1872

Renúncia al tron Amadeu I

1873

Cop d'estat de Pavía

1874