EIX HISTÒRIA -1875

Events

REGNAT DE CARLES IV

1788 - 1808

BATALLA DE TRAFALGAR

1805

TRACTAT DE FONTAINBLEU

1807

GUERRA DEL FRANCÈS

1808 - 1814

TRACTAT DE VALENÇAY

1808

MOTÍ A ARANJUEZ

1808

REGNAT FERRAN VII

1809 - 1833

REGNAT DE JOSEP I BONAPARTE

1809 - 1813

PRIMERA CONSTITUCIÓ (1812)

1812

REIAL DECRET DE 4 DE MAIG DEL 1814

1814

COP D'ESTAT DE RIEGO

1820

TRIENNI LIBERAL

1820 - 1823

DÈCADA OMINOSA

1824 - 1833

PRIMERA GUERRA CARLINA

1833 - 1839

REGÈNCIA DE MARIA CRISTINA

1833 - 1840

SUPRESSIÓ DE L'INIQUISICIÓ

1834

SEGONA CONSTITUCIÓ (1837)

1837

REGÈNCIA D'ESPARTERO

1840 - 1843

REGNAT D'ISABEL II

1843 - 1868

JAMÀNCIA

1843

TERCERA CONSTITUCIÓ (1845)

1845

REGNAT CARLISTA DE CARLES VI

1845 - 1861

SEGONA GUERRA CARLINA

1846 - 1849

BIENNI PROGRESSISTA

1854 - 1856

LLEI DESAMORTITZADORA

1855

CRISI MODERANTISME

1856 - 1868

REGNAT CARLISTA DE JOAN III

1861 - 1868

SEXENNI DEMOCRÀTIC

1868 - 1874

REGNAT CARLISTA DE CARLES VII

1868 - 1909

EXILI ISABEL II

1868

QUARTA CONSTITUCIÓ (1869)

1869

REGNAT D'AMADEU I

1871 - 1873

TERCERA GUERRA CARLINA

1872 - 1876

I REPÚBLICA

1873 - 1874

COP D'ESTAT GENERAL PAVÍA

1874