Öppet digitalt visningsrum Lomma bibliotek

Biblioteket

Förprojektering och projektplan

10/01/2011 - 04/28/2012

Referensgrupparbete

11/15/2011 - 08/31/2012

Möte med kommunalråd

01/22/2012

1:a referensgruppsmöte

01/26/2012

Kontakt med fastighetsägare

02/08/2012 - 11/30/2012

Underlag till arkitekten - ritningar etc

02/08/2012 - 02/29/2012

Workshop m teknisk konsult

02/19/2012 - 02/24/2012

Workshop 1 Referensgruppen

03/01/2012

Sammanfattning refernsgruppens arbete

03/01/2012 - 02/09/2012

Sammanfattning refgrupps arbete

03/02/2012 - 03/09/2012

Workshop bibliotekets arbetsgrupp+arkitekt

03/18/2012 - 03/23/2012

Överlämning innehåll+teknik t arkitekt

03/30/2012

Workshop 2 Referensgruppen

04/18/2012

Skisser förankras och diskuteras

05/01/2012 - 05/18/2012

Kostnadsram fastställs

05/25/2012

Återkoppling Referensgrupp

06/17/2012

Upphandlingar

07/02/2012 - 09/21/2012

Installation av teknik och draperier

11/04/2012 - 11/11/2012

Invigning!

12/01/2012

Arkitekten

Inläsning ritningar etc

02/26/2012 - 03/09/2012

Skisser och diskussionunderlag

03/11/2012 - 04/22/2012

Bygghandlingar upprättas

06/01/2012 - 06/30/2012