Pilotprojekt Digital infrastruktur Skåne 2010-2012

Delprojekt

Flervägskommunikation mellan orter

12/15/2010 - 12/31/2011

Digitalt visningsrum Kävlinge bibliotek

03/01/2011 - 11/30/2012

Framtidens lärande

03/22/2011 - 09/30/2012

Öppet digitalt visningsrum Lomma

09/29/2011 - 11/30/2012

Digital plattform för rörlig bild

03/01/2012 - 12/31/2012

Konferens "När Metropolitan kom till byn"

05/30/2012

Rapport

12/31/2012