Timeline Apollo

Prosjektløp Apollo - Tactic

Design og spec på plass

September 7, 2015

Produksjon av html5 og Tactifisering

September 10, 2015 - September 16, 2015

Godkjenning av funksjonalitet

September 17, 2015

Påsyn og gjennomgang av malen og div funksjonalitet

Testing og optimalisering

September 20, 2015 - September 22, 2015

Brukeropplæring

September 24, 2015

Innhold / budskaps -produksjon

September 25, 2015 - September 30, 2015

Live

September 30, 2015