LiA

Lägg till allt ni vet på denna tidslinje. Vi behöver aktivitetens namn,datum, klockslag, plats, deltagare, gärna antal deltagare, ev sluttid, och vilket lager den ska läggas till

LiA

Projektövergripande

Total Projekttid

19 January 2012 - 30 June 2013

Hela Kommuner

Dals Ed röd tråd

7 March 2012

Workshop med alla chefer (30)

Vänersborg röd tråd

8 March 2012

workshop med 120 chefer

Uddevalla Socialtjänst

Dialogledarutb. dag 1

20 April 2012

Introduktionsdag för 70 chefer

Dialogledarutb. dag 2-3 grupp 1

8 May 2012 - 9 May 2012

Praktiska dagar, internat, 35 chefer, Grebbestad folkhögskola, boende TanumStrand

Dialogledarutb. dag 2-3 grupp 2

29 May 2012 - 30 May 2012

Praktiska dagar, internat, 35 chefer, Grebbestad folkhögskola, boende TanumStrand

Lärande nätverk

08/27/2012 - 11/23/2012

Samtliga enhetschefer inom Avdelningen för särskild handikappomsorg, Uddevalla, och Avdelningen för omsorg om funktionshindrade, Vänersborg, deltar i lärande nätverk med handledda gruppträffar. 6 grupper träffas ½ dag/månad => 3 dgr/månad => totalt 9 dgr under hösten 2012.
27, 28, 31 augusti, 2, 5, 12 oktober, 5, 6, 23 november. Förmodad fortsättning under våren 2013.

Uppföljningsdag Dialogledarutb.

September 2012

1 uppföljningsdag i september för 70 chefer

V8

Lärledare uppföljning

2 May 2012 - 3 May 2012

220 lärledare fördelat på två dagar.

Chefsutveckling 1a

2 May 2012 - 3 May 2012

90 chefer fördelat på två dagar.

Chefsutveckling 3

3 May 2012 - 4 May 2012

8 förvaltningschefer

Observatörsutbildning a

31 May 2012 - 1 June 2012

50 observatörer utbildas i två dagar.

Observatörsutbildning b

September 2012

Samma 50 som Observatörsutbildning a.

Chefsutveckling 2

1 October 2012 - 31 May 2013

90 chefer, samma som från chefsutveckling 1, arbetar i lärgrupper var tredje vecka med handledning.

Chefsutveckling 1b

4 October 2012 - 5 October 2012

90 chefer i två dagar.

Gemensamma aktiviteter

Intervjuer av chefer a

1 March 2012 - 22 April 2012

Snarast vid starten. Ansvarig Klas Palm. Utförare Robert Skaresund och Annsofi Öhman.
Ersätter Kulturmätning CTT / Baselinestudy.

Utb. Utveckla APT

9 September 2012 - June 2013

1 dag i ve 37 samt uppföljande handledning i några utvalda arbetsgrupper under ht-12 och vt-13.
En föreläsningsserie md plats för 70-90 chefer på temat: Utveckla APT, skilj på lärande frågor som gör APT till lärande och beslutsfrågor. Effektiv hantering, kultur och struktur. En sådan serie blir också till ett nätverkande mellan kommuner.

Utb. Tyst kunskap a

9 October 2012 - 10 October 2012

Samtidigt som Utb. Aktionsforskning. Ingela Josefsson.

Intervjuer av chefer b

1 April 2013 - 31 May 2013

Uppföljning av intervjuerna från starten. Ansvarig Klas Palm. Eventuella utförare Robert Skaresund och Annsofi Öhman.
Ersätter Kulturmätning CTT / Baselinestudy.

Akademipaketet

Seminarieserie och aktionsforskningsutbildning. Högskolan Väst.

Utb. dialogledare/CTT

1 March 2012 - 5 March 2012

Pilotutbildning i CTT verktyget. 4 deltagare.

Utb. i Aktionsforskning a

9 October 2012 - 10 October 2012

Samtidigt som Tyst Kunskap med Ingela Josefsson. Budgetrubrik "Lärande i lärande utveckling".

Utb. i Aktionsforskning b

4 December 2012 - 5 December 2012

Samtidigt som Tyst Kunskap med Ingela Josefsson. Budgetrubrik "Lärande i lärande utveckling".

Utb. i Aktionsforskning c

10 January 2013 - 11 January 2013

Samtidigt som Tyst Kunskap med Ingela Josefsson. Budgetrubrik "Lärande i lärande utveckling".

Utb. Aktionsforskning d

27 February 2013 - 28 February 2013

Samtidigt som Tyst Kunskap med Ingela Josefsson. Budgetrubrik "Lärande i lärande utveckling".

Utb. Aktionsforskning e

8 April 2013 - 9 April 2013

Samtidigt som Tyst Kunskap med Ingela Josefsson. Budgetrubrik "Lärande i lärande utveckling".

Planerade men ej tidsatta aktiviteter

Kommunicera lärande kommun

January 2012 - June 2013

Utbildning i att kommunicera att vi är en lärande kommun ...

Utb. Kom. och IT - lärande kommun

August 2012 - December 2012

Vi (Torun) måste tillsammans med med Bernardsson måste först utforma ett förslag till kommunikationsstrategi. Hubbar, noder och strömmar. Måste "testas" tidigt hösten 2012