PRIMERA PART de la RESTAURACIÓ

Events

Pau de Zanjón

878

Pronunciament de Martínez Campos

1874

Manifest de Sandhurst

1874

Pronunciament de Martínez Campos

1874

Regnat d'Alfons XII

1875 - 1885

Constitució 1876

1876