המאבק להקמת המדינה

Events

הצהרת בלפור

11/2/1917

תקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל

12/09/1917 - 05/15/1948

שואת היהודים באירופה

Approx. 1933 - Approx. 1945

המרד הערבי

04/15/1936 - Approx. 03/1939

הרוגים יהודיים 520
בין 3000-6000 הורגים ערביים

תוכנית החלוקה של ועדת פיל

07/07/1937

<<< תקופת הזמן שבו עוסק הקורס >>>

05/14/1939 - 11/29/1947

פרסום הספר הלבן של מקדונלד

05/17/1939

פגישה של ב"ג עם בכירי מפא"י בעקבות פרסום הסה"ל

05/24/1939

"פגישה עם באי כוח תנועות הנוער"

הקונגרס הציוני הכ"א

08-16-1939 - 08-23-1939

מלחמת העולם השנייה

09/01/1939 - 05/08/1945

בן-גוריון מכריז - נילחם בהיטלר כאילו אין סה"ל, ונילחם בסה"ל כאילו אין מלחמה בהיטלר

09/12/1939

האניות פסיפיק ומילוס מגיעות ונלכדות ע"י אנשי הצי הבריטי

11/4/1940

הגעתה של האניה אטלנטיק

11/24/1940

!פיצוץ אניית הגירוש פטריה

11/25/1940

הפלמ"ח נוסד

05/19/1941

יחידה צבאית במסגרת ארגון ההגנה

ועידה של התנועה הציונית האמריקאית במלון 'בילטמור' בניו-יורק

05/1942

הוועד הפועל הציוני המצומצם מאמץ את תכנית בילטמור

11/10/1942

הקונגרס הציוני הכ"ב

12/09/1946 - 12/24/1946

החלטת החלוקה (החלטה 181) כ"ט בנובמבר

11/29/1947