Norske regjeringer etter krigen

Events

NS

04/09/1940 - 05/08/1945

KRIG: Vidkun Quislings tid

Samlingsregjering

05/08/1945 - 11/05/1945

Gerhardsen

Arbeiderpartiet

11/05/1945 - 08/28/1963

Gerhardsen
Torp
Gerhardsen

H, Sp, V og KRF

08/28/1963 - 09/25/1963

Lyng

Ap

09/25/1963 - 10/12/1965

Gerhardsen

Sp, H, V og KRF

10/12/1965 - 03/17/1971

Borten

Ap

03/17/1971 - 10/18/1972

Bratteli

KRF, Sp og V

10/18/1972 - 10/16/1973

Korvald

Ap

10/16/1973 - 10/14/1981

Bratteli
Nordli
Brundtland

H, KRF og Sp

10/14/1981 - 05/09/1986

Willoch

Ap

05/09/1986 - 10/16/1989

Brundtland

H, KRF og Sp

10/16/1989 - 11/03/1990

Syse

Ap

11/03/1990 - 10/17/1997

Brundtland
Jagland

KRF, Sp og V

10/17/1997 - 03/17/2000

Bondevik

Ap

03/17/2000 - 10/19/2001

Stoltenberg

KRF, H og V

10/19/2001 - 10/17/2005

Bondevik

AP, SV og Sp

10/17/2005 - 10/16/2013

Jens Stoltenberg

H og FRP

10/16/2013

Erna Solberg