Cronologia del PIB

Events

Inici Gran Depressió

1929 - 1936

Treball de Kuznets sobre la mesura de la renda nacional

1931 - 1934

Segona Guerra Mundial

1939 - 1945

Noruega inclou treball domèstic a la renda nacional

1943

El PNB és l'indicador principal als EEUU

1945 - 1991

Nordhaus i Tobin proposen "mesura del benestar econòmic"

1972

El rei de Buthan parla de la Felicitat Interior Bruta

1972

Creació de l'Índex de Desenvolupament Humà

1990

Desenvolupament metodologia empremta ecològica

1990 - 1994

El PIB passa a ser l'indicador principal als EEUU

1991

Publicació del Happy Planet Index

2006

Comissió Stiglitz-Sen-Fitoussi

2008 - 2009

Better Life Initiative de l'OCDE

2011

BRAINPOol

2011 - 2014