Northern Humanism

Persons

Geert Grote

1340 - 1384

Founder Brethren of the Common Life

Floris Radewijns

1350 - 1400

Successor of Geert Grote

Thomas á Kempis

1380 - 1472

Sub-prior Mount St.Agnes
Thomas a Kempis (eigenlijk Thomas van Kempen of Thomas Hemerken of Haemerken, lett. "hamertje"; Kempen in Keur-Keulen, ca. 1380 – Zwolle, 25 juli 1471) was een middeleeuws augustijner kanunnik, kopiist, schrijver en mysticus. Hij was lid van de spirituele beweging van de Moderne Devotie en een volgeling van Geert Grote en Florens Radewijns, de stichters van de congregatie der Broeders des Gemenen Levens.

Wessel Gansfort

1419 - 1489

Wessel Harmensz Gansfort (1419 – October 4, 1489) was a theologian and early humanist of the northern Low Countries. Many variations of his last name are seen and he is sometimes incorrectly called Johan Wessel.

Gansfort has been called one of the reformers before the Reformation. He protested against a perceived paganizing of the papacy, superstitious and magical uses of the sacraments, the authority of ecclesiastical tradition, and the tendency in later scholastic theology to lay greater stress, in a doctrine of justification, upon the instrumentality of the human will than on the work of Christ for man's salvation.

Alexander Hegius

1433 - 1498

Alexander Hegius von Heek (?1433/1439/1440? – 7 December 1498) was a German humanist, so called from his birthplace Heek (located near Ahaus, then in the Duchy of Westphalia).

In his youth he was a pupil of Rodolphus Agricola[1] and Thomas à Kempis. Thomas à Kempis was at that time canon of the convent of St. Agnes at Zwolle. In 1474 he settled down at Deventer in the Netherlands, where he either founded or succeeded to the headship of a school, which became famous for the number of its distinguished alumni. First and foremost of these was Erasmus; others were Hermann von dem Busche and Murmellius, the missionaries of humanism, Conrad Goclenius (Gockelen), Conrad Mutianus (Muth von Mudt) and Pope Adrian VI.

Rudolf Agricola

1444 - 1485

Rodolphus Agricola (Phrisius) (?February 17, 1444, August 28, 1443?[1] – October 27, 1485) was a pre-Erasmian humanist of the northern Low Countries, famous for his supple Latin and one of the first north of the Alps to know Greek well. Agricola was a Hebrew scholar towards the end of his life, an educator, musician and builder of a church organ, a poet in Latin as well as the vernacular, a diplomat and a sportsman of sorts (boxing). He is best known today as the author of De inventione dialectica, as the father of northern European humanism and as a zealous anti-scholastic in the late-fifteenth century.

Pope Adriaen VI

1459 - 1523

Pope Adrian VI (Latin: Hadrianus VI), born Adriaan Florensz (Boeyens) [1] (2 March 1459 ‒ 14 September 1523), was the 218th pope of the Catholic Church from 9 January 1522 until his death on 14 September 1523.

Pope Adrian VI was born in the Prince-Bishopric of Utrecht in the Netherlands and was the last non-Italian pope until Pope John Paul II of Poland became the 264th pope in 1978. Pope Adrian VI and his later successor Pope Marcellus II are the only popes of the modern era to retain their baptismal names after election.

Desiderius Erasmus

1466 - 1536

Desiderius Erasmus Roterodamus (27 October 1466 – 12 July 1536), known as Erasmus of Rotterdam, or simply Erasmus, was a Dutch Renaissance humanist, Catholic priest, social critic, teacher, and theologian.

Martin Luther

1483 - 1546

Confrontation Erasmus-Luther

1516 - 1526

After 1526 Luther and Erasmus completely broke with each other. The fight was concentrated on the issue of the 'free will'

Location

Latijnse School part of Lebuinus church

1215 - 1374

De stichtingsdatum van de Latijnse school is niet bekend. In 1215 kregen alle kapittelkerken, dus ook de Deventer Lebuinuskerk. vanuit Rome de opdracht een docent aan te stellen, die jonge aanstaande geestelijken in het Latijn en het zingen moest onderrichten. Als de school al niet eerder bestond, moet zij in dat jaar of kort daarna zijn gesticht. Over de beginperiode weten we heel weinig.
De oudst bekende rector was meester Godschalk, werkzaam van 1311 tot 1324. die tegelijk stadssecretaris was.

Latijnse School Deventer

1375 - 1848

De Latijnse school was al eerder gesticht in Deventer 1150 als kapittel school van de Lebuinuskerk, maar in 1374 werd het een Gemeentelijke Latijnse school en kwam het op eigen benen te staan.
De Latijnse school was vóór de 19e eeuw een in heel Europa wijd verbreid schooltype, dat leerlingen (uitsluitend jongens, afkomstig uit de hogere en middenklasse) voorbereidde op een religieus ambt of een studie aan een universiteit.

Destijds was het Latijn de taal van de wetenschap, de colleges op universiteiten werden in deze taal gegeven. Kennis van het Latijn was essentieel voor een ieder die hogere studies wilde verrichten. Het lesprogramma van de Latijnse school bestond daarom grotendeels uit Latijn. Andere vakken waren van marginale betekenis. Een leerling sloot de Latijnse school af met een schoolexamen, de zogeheten promotie. Die promotie gaf toegang tot de universiteit.
Leerlingen van de Latijnse School waren oa:
Geert Grote (toen de school nog kapittel-school was van de Lebuinus kerk, Thomas á Kempis en Erasmus.

Ersamus at the Latin School

1475 - 1484

the school was NOT led by the Brethren of the Common Life!
Erasmus lived with his mother in Deventer, not in the community of the Brethren. The study stopped in 1484 when his mother died, caused by the plague which had come to Deventer.

Hegius Rector Latin School Deventer

1483

In 1483 maakte Erasmus het aantreden mee van de nieuwe rector Alexander Hegius (1439/1440-1498). Deze was geboren in Burg Steinfurt (Westfalen) en had een grote belangstelling voor het gedachtengoed van de renaissance, het humanisme. Voor zijn komst naar Deventer was hij rector geweest in Wesel en daarna in Emmerik, waar hij Grieks had geleerd.

In Deventer voerde hij talloze vernieuwingen door. Hij zorgde ervoor dat klassieke Latijnse auteurs werden gelezen en liet Grieks in het curriculum opnemen, waarmee de Deventer voor Noord-Europa de primeur kreeg. Boekdrukkers, die toen in Deventer heel actief waren, zorgden voor schoolboekjes. Van alles uit het hoofd leren werd daardoor minder belangrijk.

Events

Brethren of the Common Life

1380 - 1650

the community flourished in the first century but started declining around 1550 and finally stopped half way 17th century

plague

1456 - 1459

plague

1468 - 1474

De Imitatione Christi

1471

Thomas á Kempis: De Imitatione Christi – de Navolging van Christus, printed in 1471-1472

plague

1481 - 1485

Mother of Erasmus dies when Desiderius is studying at the Latijnse School in Deventer. Erasmus goes back to Gouda where soon later his father falls victim to the same plague

plague

1487 - 1490