4th period: schneider/sveiven

Main

1766 bc - 1122 bc
1122 bc - 256 bc
475 bc - 221 bc
221 bc - 207 bc
206 bc - 220 ad

inventions

3000 bc
2737 bc
1766 bc
1600 bc
1161 bc
105 ad
132 ad
593 ad