Cronologia de la història de la filosofia

Events

Filosofia Antiga

Periode Cosmològic

Approx. 0700 bC - Approx. 0550 bC
 • Es cerca una nova explicació de l'origen del cosmos en termes físics.
 • En aquest fragment de la filosofia va sorgí en la llengua grega la paraula ''filosofia''
 • Destaquen Tales i Pitàgoras com a principals filòsofs.

Periode Antropològic

Approx. 550 bC - Approx. 400 bC
 • Aquest periode es centra a les preocupacions entorn als problemes de l'home i de la societat.
 • Es divideix en dos grups: Sofistes: Savis molt hàbils que anaven a les ciutats a ensenyar als joves tota clase de coneixements. ( Protàgores de Abdera, Prodicos de Ceos...) Sócrates: Recerca del coneixement segur, fora de tot dupte.

Grans Sistemes Filosòfics

Approx. 400 bC - Approx. 100 bC
 • Són protagonistes Plató i Aristòtels. Plató: Diu que existeixen dos mons: el sensible i el inteligent. Aristòtel: Definí els conceptes i principis bàsics de moltes ciències com la biologia, física...

Helarístic

Approx. 100 bC - Approx. 476
 • Es pot observar una decadència de la filosofia grega antiga, ja que no va sorgir cap gran filòsof i també degut que la filosofia va deixar de costat a la física, les matemàtiques...
 • Hi havia escoles amb influències de Sócrates: Epicureisme Estoicisme Neoplatonisme ... i altre més...

Filosofia Mediaval

La Patrística

Approx. 476 - Approx. 1400
 • En aquest periode de la filosofia està remarcat per la gran influència de Déu. S'estableixen els dogmes del cristianisme, els quals diuen que la única i vertadera religió és la cristiana i que tot el coneixement de la veritat és Déu.
 • Destaquen les figures d'Hipólito de Antioquia, San Agustí...

La Escolàstica

Approx. 1400 - Approx. 1800
 • Es cultiva un saber teològic i filosòfic que junt amb la ciència es voldrà explicar l'existència i l'origen de Déu.
 • Averroes i Sant Tomàs de Aquino són els principals personatjes d'aquest subperiode.

Filosofia Moderna

Racionalisme Modern

Approx. 1800 - Approx. 1900
 • S'intenta trobar un nou criteri de veritat i un nou mètode sobre el qual plantar de manera firme la filosofia i la nova ciència.
 • Tot això es va dur principalment per René Descates.

Empirisme Modern

Approx. 1800 - Approx. 1900
 • S'afirma que la font de tot coneixement és l'experiència.
 • David Hume com a representant d'aquesta idea.

Idealisme Trascendental

Approx. 1800 - Approx. 1900
 • S'afirma que el coneixement és una síntesis entre la informació que ens proporcionen els sentits i les formes innates que aplica l'ésser humà per a ordenar-les.
 • El famós Immanuel Kant és un dels filòsof que formen part d'questa qüestió.

Idealisme absolut

Approx. 1800 - Approx. 1900
 • Diu que el coneixement humà es situa en la història i avança a messura que intenta superar les contradiccions que es va trobant.
 • La figura d'Hegel és la representant d'aquesta idea.

Filosofia Contemporània

S. XIX ( Filòsofs de la sospita )

Approx. 1900 - Approx. 2000
 • Es cerca la interpretació del sentit de les creacions culturals ( religió, l'art...), veure la relació entre el que la consiència expresa en aquests producte i el que està permanentment darrera.
 • Karl Marx, Friedrich Nietzsche i Sigmund Freud són els filòsofs més importants.

S XX

Approx. 2000 - Approx. 2020
 • Apareixen diferents corrents filosòfics. Una de les característiques que tenen en comú és la seva reflexió sobre el llenguatge.
 • Els corrents més importants són: Filosofia Analítica Existencialisme Estructuralisme