EIX CRONOLÒGIC (1875 - 2012)

Events

RESTAURACIÓ BORBÓNICA

1875 - 1931

Regnat d'Alfons XII

1875 - 1885

Regnat d'Alfons XIII

1885 - 1931

Minoria d'edat. Regència de Maria Cristina

1885 - 1902

Majoria d'edat d'Alfons XIII

1902 - 1931

Dictadura de Primo de Rivera

1923 - 1930

Bienni d'esquerres

1931 - 1933

2ª REPÚBLICA

1931 - 1936

Periode Constituent

1931

Bienni conservador

1933 - 1936

GUERRA CIVIL

1936 - 1939

Front Popular

1936

Construcció de la Dictadura. Etapa Blava

1939 - 1959

FRANQUISME

1939 - 1975

Etapa Tecnocrática

1959 - 1973

Crisi final

1973 - 1975

TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA

1975 - 1982

L'ETAPA DEMOCRÀTICA

1982 - 2012