Les principals etapes polítiques de la història s.(XIX-XX)

Events

Se signa el decret de Nova Planta (1715)

1715

Ocupació per part dels francesos (1808-1833)

1808 - 1833

Revolució liberal (1833-1868)

1833 - 1868

Sexenni revolucionari (1868-1874)

1868 - 1874

Restauració Borbònica (1874-1931)

1874 - 1931

Regnat d'Alfons XII (1874-1885)

1874 - 1885

Regència de Maria Cristina (1885-1902)

1885 - 1902

Regnat d'Alfons XIII (1902-1923)

1902 - 1923

Dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930)

1923 - 1930

Bienni progresista (1931-1933)

1931 - 1933

II Repùblica (1931-1936)

1931 - 1936

Bienni conservador (1933-1936)

1933 - 1936

Front Popular (1936)

1936