Skogen Hammarsgård 1:34 (tidigare 1:11 och 1:34)

Milstolpar

Approx. 09/17/1999
September 15, 2002
November 5, 2013
August 15, 2015
Approx. September 29, 2015

Avverkning 1 - Björkåsen, Långåsen JÄMTLAMELL

11/23/1999
11/23/1999
Approx. 01/16/2000 - 03/31/2000
Approx. 06/01/2001 - Approx. 08/31/2001
Approx. 05/01/2002 - 06/13/2002

Avverkning 2 - Högåsen Buberget JÄMTLAMELL

11/30/2001
Approx. 01/13/2002 - 03/18/2002
Approx. 06/01/2003 - Approx. 08/31/2003
12/12/2003
Approx. 06/01/2006 - Approx. 08/31/2006
10/25/2006

Avverkning 3 - Långbacken (vägen ner till Halån) JÄMTLAMELL

06/05/2002
Approx. 07/07/2002 - Approx. 09/20/2002
Approx. 09/01/2008 - Approx. 10/31/2008

Avverkning 4 - Vågsberget (ovanför Pålgård) JÄMTLAMELL

02/18/2007
03/09/2009 - Approx. 03/31/2009
04/23/2009
Approx. 05/01/2010 - Approx. 05/31/2010
06/03/2010
Approx. 06/01/2012 - Approx. 06/30/2012
07/04/2012
Approx. June 15, 2015 - Approx. August 15, 2015
3 September 2015

Avverkning 5 - Halåvägen (ovanför Lerenstugan) JÄMTLAMELL

01/19/2010
Approx. 01/01/2012 - 01/19/2012
05/30/2013
Approx. 06/01/2014 - Approx. 08/31/2014
10/09/2014
Approx. June 15, 2015 - Approx. August 15, 2015
3 September 2015

Avverkning 6 - Högåsen (bygge Bubergsvägen) SCA

12/17/2009
Approx. 04/01/2010 - Approx. 04/11/2010

Röjning 1 HANS PERSSON SKOG

03/28/2014
Approx. 07/01/2014 - Approx. 08/14/2014
Approx. 09/29/2014

Avverkning 7 - Sju olika avdelningar SCA

6 February 2014
Approx. December 15, 2015 - Approx. April 30, 2016
Approx. 1 March 2016 - Approx. 15 March 2016
Approx. 1 January 2017 - Approx. 26 February 2017
Approx. 1 July 2017 - Approx. 31 July 2017
Approx. 1 January 2018 - Approx. 31 December 2018

Skogsbruksplan NORRSKOG Patrik Albertsson

Avverkning 8 Vägbygge Tuvmyråsvägen GÄLLÖ SKOG

20 November 2015
Approx. 1 November 2016 - Approx. 31 December 2016

Avverkning 9 Kälsjön NORRSKOG

28 October 2016
Approx. 10 November 2016 - Approx. 20 November 2016

Avverkning 10 Tuvmyråsen GÄLLÖ SKOG

24 March 2017
25 March 2017
10 July 2017 - 14 July 2017

Avverkning 11 - Halån/Högåsen gallring NORRSKOG

8 December 2017